Indien u een nieuwe werknemer in dienst neemt ontvangen wij graag van u de volgende gegevens:

  • Volledig ingevuld stamformulier
  • Een door de werknemer volledig ingevulde en ondertekende loonbelastingverklaring
  • Een kopie van een geldige identiteitskaart of paspoort van de werknemer.

Het is verplicht dat deze kopie in de loonadministratie wordt bewaard.
Een rijbewijs is in deze geen geldig identificatie document.
Regelmatig ontvangen wij kopieën die niet compleet zijn.

De kopie dient uit 2 delen te bestaan :

  1. Het deel met de pasfoto
  2. Het deel (achterkant) waarop het BSN-nummer staat vermeld.

U bent verplicht om bij de indiensttreding de identificatie te controleren.

Klik op deze link voor verdere informatie : https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identificatieplicht/vraag-en-antwoord/wat-moet-ik-als-werkgever-doen-om-te-voldoen-aan-de-identificatieplicht


U kunt alle gegevens doorsturen naar uw contactpersoon bij EHR-Salarisloket:

Formulier nieuwe werknemer
Loonbelasting verklaring