Stijging wettelijk minimumloon per 1 juli 2019

Per 1 juli 2019 wordt voor de tweede keer het minimumloon extra verhoogd. Werknemers van 21 jaar krijgen hierdoor recht op 100% van het volledige wettelijk minimumloon. Dit was tot deze verhoging 22 jaar.