Per 1 juli 2019 wordt voor de tweede keer het minimumloon extra verhoogd.

Werknemers van 21 jaar krijgen hierdoor recht op 100% van het volledige wettelijk minimumloon. Dit was tot deze verhoging 22 jaar.

Ook bij de leeftijden van 18 t/m 20 jaar geldt een extra verhoging. Voor de overige leeftijden geldt een verhoging van 1.23%.

De bruto wettelijke minimumlonen per maand zijn per 1 juli 2019 :

De bedragen tussen haakjes zijn de bedragen zoals gelden t/m 30 juni 2019.

  • 22 jaar en ouder : € 1.635,60 (was € 1.615,80)
  • 21 jaar : € 1.635,60 (was € 1.373,45)
  • 20 jaar : € 1.308,50 (was € 1.131,05)
  • 19 jaar : € 981,35 (was € 888,70)
  • 18 jaar : € 817,80 (was € 767,50)
  • 17 jaar : € 646,05 (was € 638,25)
  • 16 jaar : € 564,30 (was € 557,45)
  • 15 jaar : € 490,70 (was € 484,75)

Als u werknemers in dienst heeft op basis van het minimumloon, dan zullen de loonkosten in de leeftijdsgroepen van 18 t/m 21 jaar fors stijgen.

Ter compensatie verstrekt de overheid een financiële tegemoetkoming Wtl, nl. de LIV en jeugd-LIV.

Als het uitbetaalde fiscale loon op jaarbasis binnen de range van het minimumloon valt dan ontvangt u een subsidie per gewerkt uur, met een maximum van € 1.000,- of € 2.000,- (al naar gelang de range) per werknemer per jaar. Bij jeugd-LIV geldt geen uren-eis, bij de gewone LIV geldt wel dat de werknemer minimaal 1248uur per jaar moet werken.

De subsidie wordt ná afloop van het jaar toegekend door het UWV , op basis van de ingediende aangiftes loonheffingen. Daar hoeft u verder dus geen aktie voor te ondernemen.

Meer info over deze regeling kunt u lezen op de site van het UWV via deze link : https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/wet-tegemoetkomingen-loondomein/index.aspx

Heeft u nog vragen, ons team staat graag voor u klaar om u verder te helpen.