Wet Arbeidsmarkt in Balans per 01-01-2020 van kracht

Op het gebied van personeel en lonen is vanaf 1-1-2020 de nieuwe “Wet Arbeidsmarkt in Balans” van kracht.